Семінар-практикум

"Особливості виховання патріотизму у дошкільників"

                                                                               22.10.2016р.


"Патріотизм - це, образно кажучи, сплав почуття й думки, осягнення святині - Батьківщини - не тільки розумом, а й передусім серцем... Патріотизм починається з любові до людини. Патріотизм починається  з колиски".

(В.Сухомлинський) 


Такими словами було розпочато роботу педагогів на семінарі-практикумі "Особливості виховання патріотизму у дошкільників" 22 жовтня 2016 року у ДНЗ.Вихователь-методист закладу Романюк О.О. підготувала міні-лекцію "Суть і принципи патріотичного виховання в сучасному українському суспільстві"та провела ряд вправ, спрямованих на усвідомлення педагогами сутності понять "патріотизм", "свідомий громадянин", "патріотичне виховання".Це вправи:  "Різновиди патріотизму", "Сформулюй завдання", "Закінчи речення", "Сплетемо віночки з художнього слова", формулювання алгоритму роботи по ознайомленню дітей  з рідним містом.      Практичний психолог Васильєва Л.І. запропонувала вихователям підібрати асоціації до слова "Патріотизм" (кожна група записувала свої асоціації, а потім презентувала їх), працювала з підгрупами із завданням розшифрувати слова (риси характеру свідомого патріота та громадянина).Спільно педагоги створили "Абетку роботи з батьками" (види роботи, які можна провести з батьками, відповідно до української абетки з питань патріотичного виховання).