Гурток "Здоров'ячок"

(активний рух для найменших)

Дошкільний період - надзвичайно важливий етап у житті дитини. Навчання рухам має позитивний вплив на здоров'я, фізичний розвиток, розвиток пізнавальних здібностей, вольових якостей, емоційності дитини, тобто на її внутрішній світ, сприяє гармонійному розвитку особистості, вдосконалення як фізичних, так і психічних, інтелектуальних якостей. Здійснюючи різні руху, дитина отримує можливість самовдосконалюватись, формується інтерес і любов до фізичної культури.

Робота керівника гуртка "Здоров'ячок" Єрошенко Людмили Анатоліївни спрямовується на:

- збереження і зміцнення здоров'я дітей;

- формування звички до здорового способу життя;

- формування рухових навичок і умінь;

- розвиток психофізичних якостей (швидкість, сила, витривалість, гнучкість, спритність);

- розвиток рухових здібностей (функції рівноваги, координації рухів);

- профілактика порушень опорно-рухового апарату, простудних захворювань;

- розвиток уваги, зосередженості, організованості, формування потреби у щоденній руховій діяльності.

Для виконання поставлених оздоровчо-виховних завдань програми передбачені наступні методи: дихальна гімнастика, пальчикова гімнастика, різні види масажу та самомасажу, цікаві розминки,  різні види ігор, релаксаційні вправи, динамічні та оздоровчі паузи, коригуюча, ритмічна, логоритмічна гімнастики.